Trasee turistice

Traseul Valea Mureșului

Ora de plecare: 9:00 (Arad)
Distanță Arad - Biserica de lemn din Julița: 80 km

Timp aproximativ: 80 min
Sosire: 10:20; Timp staționare: 20 minute; Oră plecare: 10:40.

Biserica de lemn din Julița (comuna Vărădia de Mureș) - Administrată de Muzeul Național al Țăranului Român
Persoană de contact: Voichița Blejnar, telefon 0740 028 859.

Istoric
A fost construită în anul 1787 și este situată pe un deal la nord de Vărădia de Mureș. Planul bisericii este un dreptunghi terminat spre răsărit cu o absidă nedecroşată, ridicată pe cinci laturi ale unui poligon; lungimea este de 15,5 m, iar lăţimea de 6,5 m, înălţimea turnului este de 15 m. Ferestrele sunt relativ mari, fiind distribuite două în naos şi trei în absidă. Interiorul bisericii se remarcă prin spaţiul generos al naosului, acoperit cu obişnuita boltă semicilindrică, iar altarul prezintă o boltă semicilindrică uşor înclinată, alcătuită din scânduri tăiate şi dispuse orizontal; iconostasul se înalţă până la boltă, iar naosul este despărţit de pronaos de un perete, având trei deschideri largi, două laterale – pentru ca femeile să poată privi spre altar şi să urmărească slujba – şi o deschidere înaltă de comunicare între cele două compartimente.

Distanță Biserica de lemn din Julița - Săvârșin (Casa memorială și colecția de artă Eugenia și Eugen Popa și Parcul dendrologic și Satul Regal): 12,5 km
Timp aproximativ: 15 min
Sosire: 10:55; Timp staționare: 20 minute; Oră plecare: 11:15.

Casa memorială și colecția de artă Eugenia și Eugen Popa (Săvârșin)
Contact: Primăria Săvârșin – 0257557270

Istoric
Prin actul de donație făcut în primăvara anului 2008 de către artista Eugenia Hagiu Popa, casa părintească a pictorului Eugen Popa (1919 - 1996) și o semnificativă colecție de artă, completată prin piese etnografice, a intrat în proprietatea domeniului public, cu statut de casă memorială și colecţie de artă. Spațiul păstrează elementele principale ale încăperilor cu destinație de locuit, unde se regăsesc: salonul mobilat cu piese în stil florentin, atelierul artistului, o mică cameră amenajată cu piese etnografice și o încăpere care reține obiecte ce fac trimitere la istoricul zonei, implicit la cel al familiei Popa. Lucrările de artă, în cea mai mare parte pictură, expuse în salon, atelier și în hol sunt realizate de Eugen Popa în intervalul 1940 - 1980. Portretul soției, cele ale părinților, casa veche părintească, o serie de autoportrete, vin să însuflețească și să re/compună o atmosferă familială. Podul casei, complet și modern renovat, este o mansardă nedelimitată prin pereți, unde predomină lucrările pictorului, majoritatea din anii '80 până în 1995. Alături de naturi moarte, peisaje din Savârșin sau de la Otopeni, cicluri de desene (Portretul, Nudul, Zbor, Structuri vegetale), aici pot fi văzute lucrări semnate de Jean Al. Steriadi, Corneliu Baba, George Apostu, Ion Gheorghiu și diferite obiecte de artă decorativă din Extremul Orient, colecţionate de cei doi artişti în perioada petrecută în sud-estul Chinei.

Parcul dendrologic și Satul Regal (Săvârșin)
Sosire: 11:20; Timp staționare: 60 minute; Oră plecare: 12:20.
Contact: Adrian Neamț, telefon 0743183181

Istoric
Castelul Regal din Săvârșin este poate unul dintre cele mai cunoscute obiective turistice datorită familiei regale a României. Aceasta a ales să cumpere acest domeniu și să investească în reabilitarea acestuia. Astfel a rezultat actuala reședință regală în stil neoclasic unde membrii acesteia vin să-și petreacă sărbătorile sau să-și petreacă timpul liber. De asemenea, locul este și gazda diverselor evenimente culturale, ecologice sau sociale. Clădirea datează dinspre finele secolului al XVII-lea, aparținând familiei nobiliare maghiare Forray. De-a lungul timpului trece prin mai multe provocări, necesitând reparații. Deși în anul 1943 este achiziționată de Regele Mihai, în perioada comunistă este folosită ca locuință, fiindu-i schimbată arhitectura. Din fericire, anii 2000 îi redau speranța, ajungând cu drepturi depline din nou în proprietatea familiei regale și restaurată. Pentru cei doritori sunt puse la dispoziție și locuri de cazare. În plus, parcul dendrologic, lacul, foișorul și frumusețea domeniului contribuie la crearea unui mediu relaxant și liniștit.

Distanță Săvârșin - Biserica de lemn din Troaș: 14,5 km
Timp aproximativ: 25 min
Sosire: 12:45; Timp staționare: 20 minute; Oră plecare: 13:05.

Biserica de lemn din Troaș (com. Săvârșin) - Administrată de Muzeul Național al Țăranului Român
Persoană de contact și ghid: Voichița Blejnar, telefon 0740 028 859

Istoric
Consolidarea vieţii săteşti în localitatea Troaş s-a realizat undeva pe la mijlocul secolului al XVIII-lea; acest fapt a determinat, în mod firesc apariţia vieţii religioase în localitate – construirea bisericii; lăcaşul de cult a fost construit de un meşter local, cioplitor în lemn (după inscripţiile bisericii, el se numea Matei), care îndeplinea în acelaşi timp şi slujba preoţească.
Pe la 1813 s-a zugrăvit interiorul bisericii, de către zugravul Nicolae, iar înaintea primului război mondial, biserica a fost lipită în exterior cu lut, peste care s-a dat cu var; după 1941, când a fost părăsită, în urma construirii noului lăcaş de cult, biserica de lemn a fost lăsată pradă intemperiilor; în 1966 s-au luat măsuri de conservare şi consolidare, astfel fiind îndepărtat stratul de lut care îmbrăca pereţii bisericii, cu toate acestea pictura exterioară nu a mai putut fi salvată.
Modul de construcţie al bisericii din Troaş este cel tipic bisericilor de lemn din acea perioadă şi a celor de pe Valea Mureşului (fundaţie de piatră, pereţi din bârne orizontale de gorun, încheiate la capete în sistemul de prindere de tip „coadă de rândunică”, consolele de susţinere a acoperişului au şi un rol decorativ); intrarea în biserică se face prin două uşi alăturate, situate în peretele sudic; cea principală dă în naos, iar cea secundară în pronaos; turnul bisericii (înalt de 11,55 m) se armonizează cu corpul bisericii.
O atenţie deosebită merită biserica din Troaş, în privinţa calităţii picturii. Executată în tempera, pe un strat de ghips, iar la îmbinările scândurei pe pânză lipită, pictura acoperă în întregime interiorul bisericii, având un program iconografic complex ce cuprinde picturi: de la Sfânta Treime şi Jertfa lui Avram – altar, sfinţii mucenici şi câteva scene biblice – naos, respectiv Sfintele Mucenice – pronaos.

Distanță Biserica de lemn din Troaș – Pensiunea Crimar (Ilteu): 26 km
Timp aproximativ: 40 min
Sosire: 13:45; Timp staționare: 75 minute; Oră plecare: 15:00

Distanță Ilteu - Biserica de lemn Corbești: 10 km
Timp aproximativ: 15 min
Sosire: 15:15; Timp staționare: 20 minute; Oră plecare: 15:35.
Biserica de lemn Corbești (com. Petriș)
Contact: Emil Petrean - 0788544112

Istoric
Datează de la începutul secolului XIX, este construită din lemn de gorun ”de la tălpi în vârf” după cum spune un cronicar al timpului. Lăcașul păstrează forma arhaică, are două intrări, turnul măsoară aproximativ 12 metri, iar cele șapte ferestre (trei la altar, două la naos și două la pronaos) permit pătrunderea luminii în interior. Pictura murală acoperă aproape toate suprafețele: zidurile, tavanul boltit și iconostasul, opera unor pictori populari, cel mai cunoscut fiind Nicolae Zugravul din Lupșa Mare.
Monument de arhitectură populară, reprezentativ pentru zona Văii Mureșului, biserica de lemn din Corbești este declarată monument de patrimoniu, datorită elementelor ce o individualizează: proporții echilibrate, simplitate și armonie dar și pentru semnificația creștin-ortodoxă în existența unei vechi comunități.
Satul Corbești, situat pe valea Petrișului, a fost populat în sec. al XVIII-lea cu români fugiți din Banat și prigoniți de turci. Cert este că exista o comunitate suficient de puternică pentru a-și cere dreptul de ridicare a unei biserici proprii, locuitorii frecventând lăcașul de cult din Petriș.

Distanță Biserica de lemn Corbești - Biserica de lemn Roșia Nouă: 6,5 km
Timp aproximativ: 10 min
Sosire: 15:45; Timp staționare: 20 minute; Oră plecare: 16:05.

Biserica de lemn Roșia Nouă (com. Petriș)
Contact: Preot Cătălin Craveț – 0762608778

Istoric
Biserica aceasta a fost construită în anul 1810, purtând hramul „Sfântul Dimitrie”. Ctitorii Bisericii sunt locuitorii din Roşia Nouă şi Obârşia – sat învecinat aparţinând aceleaşi comune: Petriş.
Biserica este construită din bârne groase de stejar în stilul comun bisericilor de lemn din Ardeal. Planul este dreptunghiular având dimensiunile 16,50 x 8,50 m. Absida altarului este poligonală, nedecroşată. Turnul-clopotniţă se ridică peste pronaos şi este construit din scânduri de brad, biserica fiind acoperită cu şindrilă. Clopotniţa este separată de biserică, clopotul fiind cumpărat în 1934. Între 2010-2011 au fost executate lucrări la exteriorul bisericii, iar în 2014 a fost construită o nouă clopotniță.

Distanță Biserica de lemn Roșia Nouă - satul Obârșia (Moara de apă, Casele pictate): 4 km
Timp aproximativ: 15 min
Sosire: 16:20; Timp staționare: 25 minute; Oră plecare: 16:45.

Moara de apă de la Obârșia (com. Petriș)
Contact: Laszlo Mihaly - 0765260049
Moara cu apă din Obârșia se numără printre puținele mori care încă mai sunt în stare funcțională din județul Arad. Așezată într-o zonă pitorească, destinația reușește să atragă numeroși turiști iubitori de natură și curioși de vechile tradiții. Moara datează din secolul al XIX-lea și a fost construită din lemn în tehnica „sosilor”. Asta înseamnă că în loc de obișnuitele bârne de lemn, aici s-au folosit scânduri. În interiorul acesteia se află două camere, unde se poate observa partea mecanică de măcinat într-una din ele, iar în cealaltă e odaia morarului. Afară, lângă moară, este o roată mare care este tot din lemn și se învârte datorită apei.

Opriri opționale:
1. Biserica de lemn Groșii Noi (comuna Bârzava) - Administrată de Muzeul Național al Țăranului Român (vizită opțională - biserica se poate vizita doar din exterior) – distanță: 74 km, timp aproximativ 75 minute.
Persoană de contact și ghid: Voichița Blejnar, telefon 0740 028 859

Istoric
A fost construită în anul 1807. Este ridicată pe un plan dreptunghiular cu o absidă nedecrosată, în formă de trapez. Pereții sunt alcătuiți din bârne de gorun, cioplite cu bardă, dispuse orizontal și încheiate în obișnuitul sistem "coadă de rândunică." Edificiul are un aspect masiv, temperat de linia suplă a turnurilor baroce și a elementelor decorative. Iconografia comună a bisericilor de lemn din Munții Apuseni este săracă, picturile care acoperă bolta naosului și a altarului au un număr redus de scene, atribuite zugravului Nicolae de la Lupșa Mare. Localitatea Groșii Noi, una dinte cele mai vechi așezări, întemeiată în jurul anului 1400, se întinde de-a lungul unei văi înguste și împădurite, Valea Groșilor.

2. Casele pictate din satul Obârșia (com. Petriș)
Începând din satul Roșia și continuând în Obârşia, casele pictate sunt un adevărat „Muzeu in aer liber”.

3. Asociația Zărand, persoană de contact Anca Barbu 0748028200

Opțiuni de luat masa:
1. Pensiunea Crimar Ilteu, telefon 0357886443
2. Restaurantul Cofetărie Doi Ursuleți Săvârșin, telefon 0740576281

Distanță Obârșia - Arad (pe DN7): 120 km
Timp aproximativ: 120 minute
Oră sosire Arad: 18:45
Distanță totală cu întoarcere în Arad: 270 km.
Total durata: aproximativ 10 ore.